Инфрачервени отоплителни уреди
 
Инфрачервено отопление

Промишлени

Промишлени
Инфрачервени отоплителни уреди AVEX A
Промишлени
Инфрачервени отоплителни уреди AVEX C
Промишлени
Инфрачервени отоплителни уреди Пион Про

 

 

 

 

 

 

 

Промишлени инфрачервени отоплители и панели.
Работят в дълговълновия диапазон на инфрачервените вълни – 3 – 10 микрона (Far InfraRed, IR-C).
Използват се за инфрачервено отопление на складове и промишлени помещения.

Моделите AVEX A и AVEX C имат вграден Wi-Fi.