Инфрачервено отопление

Инфрачервени отоплителни уреди
 
Инфрачервено отопление

Инфрачервено отопление

Инфрачервените отоплителни уреди и панели се използват за отопление на жилищни, офисни и промишлени помещения.

 

За отопление на жилищни и офисни площи и заведения са препоръчителни моделите, които имат пик на излъчването в дълговълновия (IR-C) диапазон на инфрачервените вълни. Топлината, отдавана от тях, е значително по-комфортна от интензивната топлинна енергия, излъчвана от средновълновите (IR-B) и късовълновите (IR-A) модели.

За отопление на промишлени и складови помещения, както и за външна употреба, са препоръчителни средновълновите (IR-B) и късовълновите модели (IR-A). Топлината, отдавана от тях е много по-интензивна и те са по-ефективни в затоплянето на помещенията, но топлинният комфорт е по-нисък от дълговълновите (IR-C) модели.

Различните модели работят в различни диапазони на излъчване на инфрачервени вълни:
– дълговълнов диапазон: 3 – 10 микрона (Far InfraRed, IR-C)
– средновълнов диапазон: 1.4 – 3 микрона (Mid InfraRed, IR-B)
– късовълнов диапазон: 0.7 – 1.4 микрона (Near InfraRed, IR-A)

Принципи и особености на инфрачервеното отопление

Избор на инфрачервен отоплителен уред – полезна информация

Избор на инфрачервен отоплителен уред – по избрани от Вас параметри