Инфрачервени отоплителни уреди
 
Инфрачервено отопление

Инфрачервено отопление – избор на инфрачервен отоплителен уред

Как да изберем най-подходящия тип инфрачервен отоплител за нашия конкретен случай?

Изборът на инфрачервен отоплител е много индивидуален и зависи от много фактори.

1. Видът на помещението – Промишлено или Жилищно.

Жилищните помещения най-често са с малка височина, докато промишлените често достигат височина от няколко метра. Това определя начина на монтаж и избора на мощност на уреда.
Ако Вашето помещение е Промишлено, можете да изберете както късовълнов /светещ/ уред, така и дълговълнов /не излъчва видима светлина/. Колкото по-високо монтирате уреда, толкова по-голяма мощност ще Ви е необходима, и обратното.
Ако Вашето помещение е Жилищно, Ви препоръчваме да изберете дълговълнов уред /най-общо казано – различава се от късовълновите по това, че не излъчва видима светлина/.
Ако помещението Ви е Жилищно, има значение дали е обикновена стая или баня. За баня е добре да изберете уред с по-висок клас на защита /IP/. Уред без термостат също би свършил работа в такова помещение, докато за обикновена стая/спалня/хол е добре да вземете уред с вграден терморегулатор или поне да комбинирате уреда с външен термостат.

2. Площта на помещението.

По-голямата площ изисква по-висока мощност на инфрачервения отоплител. В добре топлоизолирано помещение, санирано, със сменена дограма и качествен стъклопакет (минимум с Ка-стъкло или Всесезонно), необходимата мощност е около 70-80 W/м2 при обичайните зимни температури в България.

3. Мощност.

Мощността на инфрачервения отоплител най-общо показва колко бързо уредът ще постигне зададената му цел – достигане на определена комфортна температура на повърхностите в помещението, а след това и на въздуха. Колкото по-мощен е уредът, толкова повече топлинна енергия вкарва в помещението за единица време. От друга страна имаме топлинните загуби в помещението, които намаляват ефективността на отоплението. Следователно необходимата Ви мощност е пряко свързана с това, доколко добре сте топлоизолирали помещението – сменена дограма, качествен стъклопакет (Ка-стъкло или Всесезонно), санирани външни стени, брой вътрешни/външни стени, отопление в съседните помещения (най-вече съседите под Вас) и т.н. По-високата мощност означава и по-висок разход на електроенергия, затова от голямо значение при тези уреди е наличието на терморегулатор, а ако уредът разполага с възможност за регулиране на мощността, това би било несъмнено предимство.

Както споменахме в предишната точка, в добре топлоизолирано помещение, необходимата мощност е около 70-80 W/м2 при нашите климатични условия. Така, в една типична стая от около 15-18 м2 ще Ви е необходима мощност от около 1000-1400 W. Принципно, по-удачно е използването на няколко по-слаби уреда вместо един по-мощен в помещението, но това от своя страна оскъпява първоначалната инвестиция.

4. Начинът на монтаж – Таванен, Стенен, Подов.

  • Най-ефективният начин на монтаж на инфрачервения отоплител е таванният, тогава уредът излъчва директно към мебелите и пода, които акумулират топлината и топлинният комфорт е най-висок в сравнение с останалите видове монтаж. Но този тип монтаж е и най-неудобен поради необходимостта от допълнително окабеляване и нарушаване на визията.
  • Стенният монтаж е по-лесен за изпълнение, но е необходимо да монтирате панела на малка височина, желателно срещу някаква мебел, която да акумулира топлината. Ако го насочите в празното пространство, част от излъчването ще се разсее във въздуха и ще увеличи допълнително конвекцията. Има един междинен вариант – висок стенен монтаж – той се използва за високотемпературните уреди, които трябва да се монтират на височина над 1.80 м. Уредът се насочва под ъгъл надолу към мебелите/пода. При този монтаж до голяма степен комбинирате предимствата на таванния монтаж и удобството на стенния.
  • Подовият монтаж /на стойка с или без колелца/ е най-удобен с оглед мобилността на уреда, но това почти винаги означава нискотемпературен уред с по-ниска ефективност, макар и с увеличен комфорт.

5. Начин на управление.

Наличието на термостат, независимо от вида му – вграден или допълнителен външен, пряко влияе на икономичността на уреда, поради възможността за настройка на температурата в помещението. Единствено при употреба на по-маломощни модели в бани и други много малки помещения можете да си спестите този разход.

Някои модели инфрачервени отоплители разполагат с дистанционно управление, което е несъмнено удобство. С него можете да включвате/изключвате уреда, да настройвате температурата, а при някои модели – и да регулирате мощността.

Съществуват и модели с Wi-Fi, които Ви позволяват да управлявате уреда дистанционно през смартфон. С тази функция можете да настроите уреда си да работи при определена температура в определено време, като например можете да го включите когато си тръгвате от работа и докато се приберете уредът вече ще е загрял помещението. Така няма да е необходимо да го оставяте включен да работи непрекъснато през целия ден, дори и през термостат.

Всички тези допълнителни възможности влияят на способността за постигане на оптимално енергопотребление при необходимия топлинен комфорт и не бива да се пренебрегват като “ненужни екстри”.

6. Температура на повърхността.

Колкото е по-висока температурата на повърхността на панела, толкова по-ефективен е той в затоплянето на помещението. Ефективността обаче е обратнопропорционална на топлинния комфорт. Човешкото тяло предпочита по-меката топлина на нискотемпературните модели /около 70-100 oС/. За жилищна употреба са подходящи модели с температура не по-висока от 350-400 oС, докато за промишлена употреба, вкл. складове, автосервизи, може да се използват и късовълновите светещи уреди или такива с температура около 500-600 oС и по-висока.

Оптимален избор вероятно ще бъдат:

  • нискотемпературните модели с температура около 70 – 100 oС, монтирани на малка височина (на стената, до около 1 м от пода)

или

  • високотемпературните уреди с температура около 250 – 350 oС. При тях ефективността е достатъчно висока, а топлинният комфорт не страда, ако ги монтирате на правилна височина (на стената, на мин. 1.80 м от пода или направо на тавана)

Тъй като изборът на инфрачервен отоплител е специфичен според конкретния случай и тъй като не всеки уред би свършил работа на всеки, е желателно да съобразите горните детайли според Вашето конкретно помещение. За да избегнете разочарование в случай на избор на неподходящ уред или ако изпитвате затруднения в избора си, можете да се обърнете към нас за безплатен съвет.

Още: Принципи и особености на Инфрачервените отоплителни уреди